1
X
0

27/07/1989

Ficha Técnica

Escalação

Seleção do Japão

Matsunaga
Irakawa
Horiike
Ihara
Sasaki
Shinto
Moshizuki
Matsuyama
Ikenowe
Denoki
Kurosaki
Maeda
Hasegawa
Kenzo Yokoyama
TÉCNICO

Deixe uma resposta